เทคนิคการเลือกกองทุนให้เหมาะกับตัวเอง

หากจะพูดถึงการลงทุน การลงทุนกับกองทุนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนที่ได้รับความนิยมสุงสุด เพราะบางกองทุนนั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนมากมายให้ได้เลือก แต่จะลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง และให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ควรเลือกกองทุนแบบไหนดี เชื่อว่าเป็นคำหลายที่หลายคนสงสัย ว่าจะเลือกลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเรามากที่สุด

fund-2

สำหรับการลงทุนนั้น เราสามารถเลือกลงทุนได้หลายรูปแบบ และมีวิธีการเลือกก่อนตัดสินใจลงทุนดังต่อไปนี้

-ประเภทของการลงทุน สำหรับประเภทของการลงทุน สามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภท อาทิเช่น ลงทุนหุ้น ทองคำ พันธบัตร ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภท อย่างที่หลายท่านทราบดีว่า มีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงผลตอบแทนที่จะได้รับอีกด้วย  นอกจากนี้ เราสามารถนำข้อมูลในอดีตของกองทุนแต่ละรูปแบบ มาเปรียบเทียบ เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน  นอกจากนี้ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนกับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

-พิจารณาจากผู้จัดการลงทุนและบริษัทจัดการลงทุน ทั้ง 2 อย่างนี้ ภถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการลงทุน  ก่อนการตัดสินใจลงทุน อาจจะสืบประวัติและหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนนั้นๆว่ามีการทำผลงานได้ดีมากน้อยเพียงใด เพราะจะส่งผลต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ  อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจหากเราจะลงทุนกับกองทุนนั้นๆด้วย

นอกจากนี้  การพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละกองทุน บางครั้ง อาจไม่ได้วัดค่ากันที่จำนวนตัวเลขเพียงอย่างเดียว จะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย  เพราะความสเยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด แต่ละกองทุนมีการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นอย่างไรบ้าง เพื่อการันตีเกี่ยวกับรายได้ที่จะเกิดขึ้น