การจัดการไฟล์ขยะ (Temp Files)

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หลาย ๆ คนคงไม่เคยรู้ว่า เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ หรือเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร์ ก็จะเกิดไฟล์ชั่วคราวหรือไฟล์ Temp ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่เคยลบไฟล์ขยะเหล่านี้เลยก็จะทำให้มีไฟล์ขยะเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งทำให้เปลืองพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

            หลายคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ Temporary เหล่านี้ บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นไฟล์ที่มีความสำคัญจึงไม่กล้าลบเพราะเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อโปรแกรมที่ลงไว้ หรือกลัวว่าจะทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลที่สำคัญไป ซึ่งจริง ๆ แล้วไฟล์ Temporary เหล่านี้ไม่มีประโยชน์ต่อการใช้งานเลย และการลบไฟล์ Temporary ออกไปก็จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เหลือมากขึ้น

            การลบไฟล์ Temporary สามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนู Start เลือก Run จากนั้นพิมพ์ %temp% แล้วคลิก OK จะปรากฏหน้าต่าง Temp  ขึ้นมา ซึ่งภายในหน้าต่างนี้จะสังเกตเห็นว่ามีไฟล์ต่าง ๆ ปรากฏขึ้นอยู่เต็มไปหมดซึ่งไฟล์ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือไฟล์ Temporary ซึ่งหากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มานานและไม่เคยลบไฟล์ Temporary มาก่อนเลยก็จะสังเกตว่ามีไฟล์ Temporary อยู่เยอะเต็มไปหมด ทำการลบไฟล์ทั้งหมดโดยการกด Ctrl+A เพื่อเลือกไฟล์ทุกไฟล์ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Delete เพื่อลบไฟล์ ไฟล์ Temporary ทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปจากเครื่อง

            หลังจากที่คุณลบไฟล์ Temporary ออกไปแล้ว ไฟล์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อคุณเปิดโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมาใช้งาน ดังนั้นหลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจึงควรทำการเข้ามาลบไฟล์ Temporary ออกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลอื่น ๆ บนฮาร์ดดิสก์ได้อีก