ฤดูกาลประเทศเวียดนาม

เมื่อพูดถึงการไปทัวร์เวียดนามแล้วหลายคนที่เคยไปทัวร์เวียดนามกันมาแล้วคงจะทราบดีว่าประเทศเวียดนามนั้นแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยและอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามทีแต่ทว่าฤดูกาลของประเทศเวียดนามนั้นกลับผิดแผกไปจากประเทศอื่นๆ โดยประเทศในแถบนี้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นประเทศในแถบเอเชียนี้จะมีอยู่ ด้วยกัน 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่สำหรับประเทศเวียดนามนั้นเขามีด้วยกัน 4 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบไม้ผลิ

viet-04
ฤดูร้อนของเวียดนามนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเรื่อยไปจนกระทั่งเดือนสิงหาคมจากนั้นในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนจึงจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ส่วนเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นฤดูหนาวและท้ายสุดเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิ ทีนี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าจะไปทัวร์เวียดนามให้ได้บรรยากาศจะไปทัวร์ฤดูไหนดี
จริงๆ แล้วแม้ว่าจะประเทศเวียดนามจะมี 4 ฤดูก็ตามทีแต่เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนแถบเอเชียดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันไม่มากโดยฤดูหนาวก็ไม่ได้หนาวจนกระทั่งหิมะตก ฤดูร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากมาย มีอุณหภูมิทั่วไปก็ราวๆ กับประเทศไทย ดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปในฤดูไหนก็คงจะเหมือนๆ กัน ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้แนะนำกันจริงๆ ก็ควรไปในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติได้มากขึ้นอีกทั้งสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้ยังไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปอีกด้วยนั่นเองครับ