Job

การคีย์งานออนไลน์คืออะไร

งานออนไลน์ที่กำลังเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนั้น มันคืออะไร เราลองมาดูกัน งานคีย์ข้อมูล หรือการคีย์งานออนไลน์นั้น คือ คำว่า คีย์ ก็คือการ พิมพ์ เป็น อักขระ หรือตัวเลข ซึ่งใช้ คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สื่อสารกับเครื่องส่วนมากจะเป็นงาน ประเภทบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ ในมือ ลงไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อ ลดปริมาณ เอกสาร และสามารถเรียกมาใช้งานในรูปแบบ รายงาน ปริ้นออกทางเครื่องพิมพ์จดหมาย หรือสื่อสารสนเทศ ทั่วๆไป และค้นหาข้อมูลเก่าๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งมีส่วนช่วยในด้านการคำนวณได้ด้วยครับ ไม่จำกัดเรื่องประเภทของงาน หรือข้อมูล หากเกิดมีการพิมพ์ข้อมูลขึ้นมา ก็อาจจะเรียกได้ว่า การคีย์ข้อมูลนั่นเอง นี่เป็นความหมายแบบทางการ ดังนั้น การคีย์งานออนไลน์ ก็คือ การพิมพ์เอกสาร โดยผู้ทำหน้าที่นี้ไม่ต้องไปทำที่สำนักงานสามารถทำงานที่บ้านหรือที่ใดก็ได้แล้วส่งงานออนไลน์นั่นเอง…
Read more

Job

,