Tag Archive: ไปไหว้พระหินขาว

เที่ยวพม่าพาไปไหว้พระหินขาว

โปรแกรมทัวร์พม่า เคยพาท่านไปมนัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศชาติพม่ามาก็หลายครั้งหลายหน มาครานี้ ทัวร์พม่าจะน่าจะพาไปชมอีกหนึ่งความงามของประเทศชาติพม่าที่วัดพระหินขาว พร้อมบอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวเนิ่นนานของวันนี้ ถ้าคุณพร้อมแล้วตามทัวร์พม่ามาได้เลย วัดพระหินขาว หรือเปล่าที่มีชื่อเรียกอย่างทางการว่า “Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha Image” พระหินขาวนี้ทำจากหินขาวที่มีสภาพมันวาว สีขาวสะอาดสะอ้านพร้อมด้วยไม่มีตำหนิ    สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน คือพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ พร้อมกับศรีลังกายกขึ้นไปเลี้ยวฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้คงมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่ อาณาเขตด้านหลังพระพุทธรูปด้วย จากนั้นชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของประเทศชาติพม่าในอาณาเขตใกล้กันศาสนสถานที่พิเศษพร้อมด้วยศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใน เมืองหงสาวดี เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี เคยแหลกสลายทลายลงมาเพราะแผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ….
Read more

Travel

,